جهانگیری: خلیج فارس راه را بر مداخله و شرارت سلطه گران می‌بندد

معاون اول رییس جمهوری در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: خلیج فارس است نامی که تاریخ اجازه جعلش را نمی‌دهد و محلی که صلح و همزیستی منطقه‌ای راه را بر مداخله و شرارت سلطه گران می‌بندد.اسحاق جهانگیری در این توییت افزود: امروز روز ملی خلیج فارس است نامی که تاریخ اجازه جعلش را نمی‌دهد […]

معاون اول رییس جمهوری در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: خلیج فارس است نامی که تاریخ اجازه جعلش را نمی‌دهد و محلی که صلح و همزیستی منطقه‌ای راه را بر مداخله و شرارت سلطه گران می‌بندد.اسحاق جهانگیری در این توییت افزود: امروز روز ملی خلیج فارس است نامی که تاریخ اجازه جعلش را نمی‌دهد و محلی که صلح و همزیستی منطقه‌ای راه را بر مداخله و شرارت سلطه گران می‌بندد.جهانگیری تصریح کرد: خلیج همیشه فارس؛ میدان همزیستی و همکاری واقعی همه همسایگان است و دولت و ملت ایران همیشه آماده این کار بوده‌اند و در این وضعیت بحرانی جهانی، آماده‌تر.روز دهم اردیبهشت ماه که سالروز اخراج پرتغالی‌ها از جزیره هرمز است، در سال ۱۳۸۴ از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به نام روز ملی خلیج فارس نامگذاری شده است.