صدای محرومیت و مظلومیت خوزستان را در مجلس طنین انداز خواهم کرد

سیدرضا فلاحی مقدم: صدای محرومیت و مظلومیت خوزستان را در مجلس طنین انداز خواهم کرد.سیدرضا فلاحی مقدم کاندیدای انتخابات یازدهمین دوره ی مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاحیه ی ستاد خود در کمپلو به ایراد سخنرانی پرداخت وی در حضور خیل انبوه حامیان و هواداران خود چنین گفت:☑ در حدود ۷ ماهی که در میان […]

سیدرضا فلاحی مقدم: صدای محرومیت و مظلومیت خوزستان را در مجلس طنین انداز خواهم کرد.سیدرضا فلاحی مقدم کاندیدای انتخابات یازدهمین دوره ی مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاحیه ی ستاد خود در کمپلو به ایراد سخنرانی پرداخت وی در حضور خیل انبوه حامیان و هواداران خود چنین گفت:☑ در حدود ۷ ماهی که در میان شما مردم مشغول به کار و فعالیت هستم هفت ماه از صحبت های شما بهرمند شدم از مظلومیت ها از محرومیت ها از کاستی ها از نابرابری ها از تبیعض ها از یاس جوانان خوزستان نسبت به آینده که البته این یاس را با اتحاد و همدلی تبدیل به امید خواهیم کرد

☑ در این ۷ ماه شنیدم همه ی مسائل و مشکلات شهرستان های چهارگانه ای که در این حوزه ی انتخابیه قرار دارند.تصمیم گرفته ایم که صدای مظلومیت مردمی باشیم که دیده نمی شوند و صدای محرومیت شان شنیده نمی شود.☑ مهیا باشید که انشالله و به زودی صدا و فریاد مردم خوزستان ، مردم اهواز ، باوی ،کارون و حمیدیه در صحن مجلس شورای اسلامی به بلندای آسمان ایران و به پهنای سرزمین افتخار آفرین خوزستان طنین انداز خواهد شد