توضیح یک خبر مربوط به هواداران

زهرا موسوی نامزد یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با ارسال توضیحی اعلام کرد مطلب منتشره پیرامون برنامه شبکه دوم سیما از سوی هواداران و علاقمندان بوده که اشتباها بنام اینجانب درج شده است گرچه بنده بر رعایت همبستگی ملی و احترام به همه اقوام و طیف های اجتماعی و ضرورت تنوع فرهنگی در چارچوب […]

زهرا موسوی نامزد یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با ارسال توضیحی اعلام کرد مطلب منتشره پیرامون برنامه شبکه دوم سیما از سوی هواداران و علاقمندان بوده که اشتباها بنام اینجانب درج شده است گرچه بنده بر رعایت همبستگی ملی و احترام به همه اقوام و طیف های اجتماعی و ضرورت تنوع فرهنگی در چارچوب سیاست های نظام مقدس جمهوری اسلامی و رهنمودهای مقام معظم رهبری تاکید دارم ، اما مطلب مذکور از من نبوده است.