تصمیم‌گیری درباره لیست استان‌ها به شعب حزب کارگزاران سپرده شد

شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران مصوب کرد که تصمیم‌گیری درباره حمایت یا عدم حمایت از لیست در استان‌ها به شورای کارگزاران سازندگی همان استان سپرده شود.به گزارش روز پنجشنبه پایگاه اطلاع‌رسانی کارگزاران ایران، دستور نخست جلسه شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران که به ریاست محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران، ری و […]

شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران مصوب کرد که تصمیم‌گیری درباره حمایت یا عدم حمایت از لیست در استان‌ها به شورای کارگزاران سازندگی همان استان سپرده شود.به گزارش روز پنجشنبه پایگاه اطلاع‌رسانی کارگزاران ایران، دستور نخست جلسه شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران که به ریاست محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش در دفتر مرکزی این حزب برگزار شد، به مانیفست اقتصادی حزب اختصاص داشت که از سوی کمیته اقتصادی تنظیم شده بود.

پس از طرح بخش‌های مختلف این متن، کلیات مانیفست اقتصادی به تصویب شورای مرکزی رسید و بررسی جزییات به جلسات آتی موکول شد.موضع حزب درباره انتخابات مجلس یازدهم، دیگر دستور نشست شورای مرکزی بود که پس از ارائه گزارش کمیته سیاسی و بیان نظرات اعضا، مقرر شد تصمیم‌گیری درباره حمایت یا عدم حمایت از لیست در استان‌ها به شورای کارگزاران سازندگی همان استان سپرده شود.همچنین درباره انتخابات مجلس در تهران، مقرر شد پس از بررسی اسامی تأییدصلاحیت‌شدگان در تهران، جمع‌بندی کمیته انتخابات در دستور جلسه فوق‌العاده شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران که هفته آینده برگزار خواهد شد، قرار گیرد.