نشست هم اندیشی مجموعه های فرهنگی اجتماعی سراج و فعالان فرهنگی کارون برگزار شد

نشست هم اندیشی مجموعه های فرهنگی اجتماعی سراج و فعالان فرهنگی اجتماعی شهرستان کارون برگزار شد .نشست هم اندیشی مجموعه های فرهنگی اجتماعی سراج و فعالان فرهنگی اجتماعی شهرستان کارون با هدف آشنایی بیشتر دو مجموعه و نحوه تعامل دو سویه جهت تقویت فعالیت های فرهنگی اجتماعی برگزار گردید. در این نشست که در شب […]

نشست هم اندیشی مجموعه های فرهنگی اجتماعی سراج و فعالان فرهنگی اجتماعی شهرستان کارون برگزار شد .نشست هم اندیشی مجموعه های فرهنگی اجتماعی سراج و فعالان فرهنگی اجتماعی شهرستان کارون با هدف آشنایی بیشتر دو مجموعه و نحوه تعامل دو سویه جهت تقویت فعالیت های فرهنگی اجتماعی برگزار گردید.

در این نشست که در شب دوشنبه هفتم بهمن ماه انجام شد، طرفین به طرح مشکلات استان خوزستان، لزوم افزایش مشارکت های اجتماعی، توجه به اصول توسعه ای استان و ایجاد فضای گفتمان در جامعه بصورت اجمالی پرداختند.در ادامه نشست اعضا هر دو مجموعه نسبت به بررسی نحوه برون رفت از شرایط موجود و رسیدن به شرایط مطلوب و همچنین تقویت گفتمان تعامل در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، آشنایی با نحوه مطالبات قانونی و پیگیری و انعکاس مشکلات به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.در پایان هر دو مجموعه ضمن تاکید بر هم افزایی سایر مجموعه ها و حرکت بر مدار قانون و برگزاری نشست های هم اندیشی با فعالان اجتماعی سایر مناطق، از تعاملات بیشتر در آینده خبر دادند.