کیانوش راد ، چهره ی ماندگار این کهنه دیار خواهد ماند

محمد شریفی : دکتر کیانوش راد، قبل از انقلاب مبارزی استخون دار، در پیروزی انقلاب پرشور و خستگی ناپذیر، در جنگ رزمنده ای ایثاگر ، در چندین پست و مقام و موقعیت از بخشداری گرفته تا معلمی و استاد دانشگاه و نمایندگی مردم اهواز در مجلس ششم، در امر خدمت به مردم و آرمان های […]

محمد شریفی : دکتر کیانوش راد، قبل از انقلاب مبارزی استخون دار، در پیروزی انقلاب پرشور و خستگی ناپذیر، در جنگ رزمنده ای ایثاگر ، در چندین پست و مقام و موقعیت از بخشداری گرفته تا معلمی و استاد دانشگاه و نمایندگی مردم اهواز در مجلس ششم، در امر خدمت به مردم و آرمان های انقلاب از هیچ کوششی دریغ نکرد…ایشان در همه احوال ثابت کرد همانی بود که هست، یک رنگ باقی ماند و از دایره صداقت و مرام خارج نشد و در طرح مشکلات و معضلات استان بخاطر هیچ مصلحتی سکوت نکرد و گفت آنچه می باید می گفت.خیلی ها از پرتو و اعتبار دکتر کیانوش راد به همه جا و خیلی جاها رسیدند، اما امروز همه چیز را فراموش کردند و به آئین مروت پشت کردند.روزگار غریبی است نازنین…. این نیز می گذرد واین نیز نخواهد ماند. اما تاریخ قضاوت خودش را خواهد داشت. این حکایت هم تجربیات زیبای خودش را داشت و کیانوش راد خوشحال از این آزمون است.