پزشکیان: آمریکا از مردم ما می‌ترسد

نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی در نطق خود با اشاره به منشور حکومتی امام علی به مالک اشتر گفت: مردم عمود این جامعه و ستون دین هستند، آمریکا و دولت های استکباری از مردم ما می‌ترسند؛ اگر چه قدرت و توان موشکی ارزش و افتخار ما است، اما قدرت دفاعی در کنار قدرت مردمی […]

نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی در نطق خود با اشاره به منشور حکومتی امام علی به مالک اشتر گفت: مردم عمود این جامعه و ستون دین هستند، آمریکا و دولت های استکباری از مردم ما می‌ترسند؛ اگر چه قدرت و توان موشکی ارزش و افتخار ما است، اما قدرت دفاعی در کنار قدرت مردمی است.«مسعود پزشکیان» در جلسه علنی امروز- دوشنبه- در نطق میان دستور خود با تسلیت شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی، حادثه جان باختن هموطنان کرمانی و اظهار همدردی با خانواده جان باختگان سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: در اوضاعی که در آن قرار گرفته ایم-البته سوالاتی که از آقای ظریف مطرح شد، دلیل و مطالب خیلی محکمی در رابطه با توطئه و دشمنی آمریکا با ملت عزیز ایران است و در نتیجه کار ما را آسان تر کرده است. ما در یک جنگ تمام عیار اقتصادی از طرف آمریکا علیه کشور خود هستیم که با تمام قدرت ایستاده است که ما را به زانو درآورد، یک راه بیشتر نداریم و آن اینکه به حرف امام و راه امام اعتقاد داشته و عمل کنیم.

وی ادامه داد: مهمترین بحث در کشور، وحدت ما است آنچه می خواهم عرض کنم علاوه بر بحثی که باید به آن عمل کنیم و متاسفانه عمل نمی کنیم؛ دستور حضرت علی (ع) در منشور حکومتی به مالک اشتر است؛ امام علی می‌فرماید، شاخص مردم هستند و حق با مردم است و باید با انصاف با مردم برخورد کنیم، با تمام وجود باید به این مردم و نه جناح، گروه و دسته و قومیت خاص عشق بورزیم و خدمتگزار مردم باشیم و بدانیم که خداوند ما را در امتحان قرار داده است، باید با مردم با گذشت رفتار کنیم و برخورد خشن با مردم نداشته باشیم و از عمل آمرانه و جبارانه اجتناب کنیم.نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی با اشاره فرمایشات امام علی به مالک اشتر افزود: مالک اشتر به معنای قوا، دستگاه‌ها و همه حکومت است؛ مردم به تو نگاه خواهند کرد چنانکه تو به دیگران نگاه می‌کردی و پشت سر تو حرف‌هایی خواهند زد که شما پشت سر مردم و حاکمان قبل می گفتید؛ فارغ از اینکه ما درست یا غلط هستیم، حق با مردم است.

پزشکیان گفت: مردم عمود این جامعه و ستون دین هستند، آمریکا و دولت های استکباری از مردم ما می ترسند؛ از ما و موشک ما نمی‌ترسند، اگر چه موشک ارزش و افتخار ما است، اما قدرت ما نه قدرت دفاعی تنها که قدرت مردمی است. اگر مردم در صحنه باشند، آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند، پس باید هوای مردم را داشته باشیم، حرف هایی که پشت سر حاکمان می‌گفتیم، مردم پشت سر ما می زنند و باید بررسی کنیم که چه می‌گویند.وی تاکید کرد: خود را با مردم تطبیق دهیم و با انصاف عمل کنیم، جلوی هوای نفس را بگیریم و همان چیزی را که برای خود و خویشان و نزدیکان خود می خواهیم برای مردم بخواهیم نه اینکه آنها را نفوذی، اجنبی و خائن بدانیم؛ به تمام وجود مردم عشق بورزید؛ سبعانه با مردم رفتار نکن، مردم دو دسته هستند یا برادر دینی هستند یا در خلقت با تو برابر هستند؛ مشکل پیدا می کنند، عمدا یا سهوا تخلف می کنند، تو با آنان با گذشت و رحمت و رافت برخورد کن.

پزشکیان ادامه داد: خداوند شما را با مردم امتحان می‌کند؛ در مقابل مردم نایستید زیرا در مقابل مردم ایستادن، ایستادن در مقابل خدا است؛ اگر گذشت کردی، نادم و پشیمان نباش؛ با خشونت با مردم ر فتار نکن، وقتی که می توانی با آنان با عطوفت رفتار کنی؛ به مردم نگویید ما امیر و مامور هستیم با ادبیات آمرانه با مردم سخن نگویید؛ ادبیات آمرانه قلب ها را سیاه می کند، دین را تضعیف می کند و انقلاب و دگرگونی را نزدیک می کند.