مخالفت نمایندگان با بررسی اولویت طرحی درباره شفافیت آرای نمایندگان

مایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت طرح اصلاح قانون آیین نامه داخلی در راستای شفافیت آرای نمایندگان مخالفت کردند.نمایندگان در جلسه علنی امروز- سه شنبه- با اولویت طرح الحاق دو تبصره به ماده ۱۱۹ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر شفافیت آرای نمایندگان مخالفت کردند.غلامرضا کاتب نماینده گرمسار در مجلس شورای اسلامی به […]

مایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت طرح اصلاح قانون آیین نامه داخلی در راستای شفافیت آرای نمایندگان مخالفت کردند.نمایندگان در جلسه علنی امروز- سه شنبه- با اولویت طرح الحاق دو تبصره به ماده ۱۱۹ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر شفافیت آرای نمایندگان مخالفت کردند.غلامرضا کاتب نماینده گرمسار در مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده درخواست کنندگان این اولویت گفت: شفافیت در مجلس یکی از شیوه‌های انضباط مجلس شورای اسلامی است، در این مدت مجلس شورای اسلامی با تمام طرح‌هایی که در راستای شفافیت بوده موافقت کرده است.وی افزود: با اصلاح آیین‌نامه (مبنی بر شفافیت در رای نمایندگان) بر انسجام و عزت مجلس نیز افزوده می‌شود؛ براساس این دو تبصره الحاقی اسامی همکارانی که در رای‌گیری شرکت نمی‌کنند منتشر خواهد شد، پیشنهاد می‌کنم که به اولویت قرار گرفتن این طرح رای دهید.