شورای‌عالی امنیت ملی درباره اقدام جنایتکارانه آمریکا اعلام موضع می‌کند

سخنگوی دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی گفت: تا ساعاتی دیگر موضع رسمی شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران درباره اقدام جنایتکارانه آمریکا در هدف قرار دادن خودرو سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در بغداد که منجر به شهادت افتخار امیز ایشان شد اعلام می‌کند.به گزارش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، «کیوان خسروی» روز جمعه […]

سخنگوی دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی گفت: تا ساعاتی دیگر موضع رسمی شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران درباره اقدام جنایتکارانه آمریکا در هدف قرار دادن خودرو سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در بغداد که منجر به شهادت افتخار امیز ایشان شد اعلام می‌کند.به گزارش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، «کیوان خسروی» روز جمعه در واکنش به شهادت سردار سرفراز اسلام حاج قاسم سلیمانی، گفت: تا ساعاتی دیگر موضع رسمی شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اقدام جنایتکارانه آمریکا در هدف قرار دادن خودرو سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی دربغداد که منجر به شهادت افتخار امیز ایشان شد اعلام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: پیامدهای حقوقی سیاسی، امنیتی و نظامی این جنایت برعهده دولت آمریکا بوده و هزینه‌هایی که واشنگتن باید بابت آن بپردازد به مراتب سنگین‌تر از دستاوردهای سراب گونه این‌گونه اقدامات کور خواهد بود.خسروی افزود: آمریکا چون همیشه دچار خطای محاسباتی شده و به زودی متوجه خواهد شد که جریان مقاومت متکی به فرد نبوده و این شجره طیبه با برداشتن موانع پوشالی، راه خود را باصلابت و اقتدار ادامه خواهد داد.