سدهای پیش روی انتخابی شایسته!

نگاه قومی :یکی از مشکلات اساسی در انتخاب افراد شایسته نگاه قومی در گزینش هاست که دستاوردش، بوجود آمدن اختلافات و حس بدبینی و تسویه حساب های قومی و در نهایت عدم توسعه یافتگی در استان است، با وجود مشکلات پیدا و پنهان بی شمار همچنان این نگاه وجود دارد و برای پیشبرد وحرکت بسوی […]

نگاه قومی :یکی از مشکلات اساسی در انتخاب افراد شایسته نگاه قومی در گزینش هاست که دستاوردش، بوجود آمدن اختلافات و حس بدبینی و تسویه حساب های قومی و در نهایت عدم توسعه یافتگی در استان است، با وجود مشکلات پیدا و پنهان بی شمار همچنان این نگاه وجود دارد و برای پیشبرد وحرکت بسوی اتحاد بیشتر ، جز کمرنگ شدن این نگاه و در کنترل گرفتن این ظرفیت عظیم در خوزستان عزیزتر از جان راهی وجود ندارد .

بررسی آمارها و بودجه های تعلق گرفته به استان،در مقایسه با مشکلات شدید زیر ساختی و قیاس میزان توسعه یافتگی در استان های دیگر ، حکایت از ضعف های شدید مدیریتی، که ریشه در نگاه پنهان قومی در انتصابات دارد.فعالین و نخبگان سیاسی و اجتماعی استان نقش پر رنگی در این زمینه می توانند داشته باشند، که متاسفانه در گذشته و حال صرفا به شعار بسنده کرده اند و در بزنگاه ها و در عمل با حضور در گعده های قومی به این آسیب کلی دامن زده اند .

عبور از فعالین سیاسی با چنین گرایش هایی راه نجات استان عزیزتر از جان است ،چراکه وجود این آسیب رابطه مستقیمی با عملکرد سیاسیون در حوزه اجتماعی دارد .بزرگان اقوام باید با پایش قومی ,این واقعیت اجتماعی را بپذیرند و یکدیگر را باور داشته باشند تا بتوانند با تفاهم و همبستگی بسمت انتخاب اصلح از طیف های متفاوت قومی برسند ،انکار این واقعیت، باتوجه به آمار جمعیتی تقریبا برابر در استان و بخصوص مرکز استان ،حقیقتی جز مجادله قومی و جدایی بیش از پیش در بستر جامعه به ارمغان نخواهد داشت .

باید در عمل به این رویکرد رسید وگرنه برخوردهای تبلیغاتی و ژست های رسانه ایی کاندیدا در نزدیکی انتخابات، دوره اش بسر آمده است و باید بسمت ایجاد اتحاد و همبستگی و تصمیم گیری های اصولی و منطقی فارغ از نگاه قومی ریشه ایی گام برداشت .برای برون رفت از وضعیت موجود، بررسی و تحلیل دقیق کاندیدها و پررنگ سازی چهره های فراقومی و شایسته که مقبولیت بالایی در میان اقوام گوناگون دراستان دارند و در ایام گذشته به این مهم پرداخته اند ، توسط نخبگان و فعالین و رسانه های اجتماعی برای شناخت بیشتر جامعه از این چهره ها ،پر اهمیت است .

مجامع و احزاب در نشست های سیاسی با قبول این ترکیب قومی و استفاده از چهره های تاثیر گزار و نخبگان قومی گامی در جهت شروع این راه دشوار باید بردارند .با تمامی تلخی عدم توسعه یافتگی بواسطه این نگاه، پذیرش این مهم در بستر جامعه است که باعث نزدیکی و همبستگی و حس متقابل در لایه های عمومی و بستر اجتماع بیش از گذشته شده است و متاسفانه فعالین و سیاسیون جامعه از این موج جا مانده اند و نتنها باید به آن برسند بلکه نقش مولد و شتاب دهنده را در این مهم باید ایفاد کنند

نعیم حسینی

فعال اجتماعی – سیاسی