نماینده جامع الشرایط کیست ؟

سید رضا میرزاده : مجلس تراز انقلاب اسلامی چگونه شکل می‌گیرد؟ به عبارت بهتر، نمایندگانی که می‌توانند بر صندلی‌های پرمسئولیت مجلس تراز تکیه بزنند و از حقوق ملت ایران پاسداری کنند، باید از چه ویژگی‌ها و خصایصی برخوردار باشند؟ بدون شک، مهم‌ترین و ضروری‌ترین پیش‌نیاز برای تکوین مجلس در تراز انقلاب، راهیابی نمایندگانی در تراز […]

سید رضا میرزاده : مجلس تراز انقلاب اسلامی چگونه شکل می‌گیرد؟ به عبارت بهتر، نمایندگانی که می‌توانند بر صندلی‌های پرمسئولیت مجلس تراز تکیه بزنند و از حقوق ملت ایران پاسداری کنند، باید از چه ویژگی‌ها و خصایصی برخوردار باشند؟ بدون شک، مهم‌ترین و ضروری‌ترین پیش‌نیاز برای تکوین مجلس در تراز انقلاب، راهیابی نمایندگانی در تراز ملت انقلابی ایران و شاخص‌های انقلابی به مجلس نهم است.
طرح این سؤال، مباحث و عوامل جدیدی چون شروط و شاخص‌های نمایندگی مجلس شورای اسلامی و چگونگی رفتار سیاسی مردم در انتخاب نماینده اصلح و در تراز انقلاب را وارد بحث می‌کند. به‌راستی در انتخابات یازدهم مجلس، دلسوزان انقلاب و آرمان‌های امام و رهبری باید به چه کسانی برای تدوام خط انقلاب و امام(ره) رأی بدهند؟

در این مقطع حساس ، از استان خوزستان بویژه باتوجه به ابربحران های فراگیر و طاقت فرسا ،نماینده جامع الشرایط کسی است که علاوه بر دارا بودن معیارهای مورد نظر امام راحل و مقام معظم رهبری و قانون ، باید دارای دو ویژگی مهم باشد :

۱-ازشرایط ،توانایی ،تجربه ،وجهه و جایگاه ، برای کسب مسولیت استاندار خوزستان ، بر خوردار ، (به واقع در حد استاندار خوزستان) باشد ، در غیر اینصورت ، همانند گذشته ، در موضع ضعف ، قرارگرفته ، و به حاشیه رانده خواهد شد .

۲-در مرکزیت کشور از نفوذ ، آشنایی ، توانایی و قدرت بسیج ظرفیتهای کشور ، برای استان و شهر اهواز برخوردار باشد ، در غیر این صورت تا رسیدن به این جایگاه ، عمر مردم را تلف خواهد کرد ،