انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی معلمان اهواز با شور و شکوه برگزار شد+نتایج+تصاویر

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری عصر ما ،براساس برنامه زمانبندی شده و باتوجه به تصمیمات نشست فوق العاده خردادماه 93 ،انتخابات شورای هماهنگی و اجرایی انجمن اسلامی معلمان شهرستان اهواز با مشارکت گسترده اعضا بعد از ظهر امروز سه شنبه 24 تیرماه در مرکز رفاهی فرهنگیان (خانه معلم) اهواز برگزار شد. پس از تلاوت آیاتی […]

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری عصر ما ،براساس برنامه زمانبندی شده و باتوجه به تصمیمات نشست فوق العاده خردادماه 93 ،انتخابات شورای هماهنگی و اجرایی انجمن اسلامی معلمان شهرستان اهواز با مشارکت گسترده اعضا بعد از ظهر امروز سه شنبه 24 تیرماه در مرکز رفاهی فرهنگیان (خانه معلم) اهواز برگزار شد.

08

پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید ،براساس اعلام قبلی،هیات رییسه سنی متشکل از آقایان مزرعه،عزیز سعیدی و سیدجابرموسوی (بازرس) انتخاب و در جایگاه مخصوص قرار گرفت.سپس آقای علیرضا مسرور دبیر انجمن اسلامی معلمان خوزستان و عضو شورای داروی کشور در سخنان کوتاهی با با قرائت بخش هایی از اصول اساسنامه انجمن ،گفت:انجمن اسلامی معلمان از جمله تشکل های ریشه دار است که با حمایت و پیشتیبانی بزرگانی همچون آیت الله شهید دکتر بهشتی ،شهید باهنر ،شهید رجایی و همت افرادی چون آقای اکرمی از آغاز انقلاب اسلامی شکل گرفت و باهدف پاسداری از اسلامیت و جمهوریت نظام ،حیات خود را استمرار بخشید و در برهه های حساس سیاسی کشور با اتخاذ مواضع استراتژیک و کارآمد نقش مهمی در حوادث سیاسی پس از انقلاب ایفا نمود.مسرور این انتخابات را زمینه ساز تشکل کنگره بزرگ انجمن اسلامی معلمان و انتخاب شورای مرکزی استان دانست و گفت:خوشبختانه پس از مدتی رکود امروز با حضور پرشور و پرشکوه دوستان شاهد ایجاد حرکت تازه در استمرار فعالیت این تشکل مهم در استان خوزستان می باشیم و باید این فرصت را مغتنم شمرد.

در ادامه آقای سید جابر موسوی بعنوان بازرس و عضو هیات رییسه سنی درباره روند رای گیری ،مراحل آن و چگونگی نامزدی و شرایط عضویت در شورای انجمن اسلامی معلمان پرداخت و گفت:هدف ما از برگزاری این نشست تجدید ساختار و ایجاد فضایی تازه در راستای فعالیت چشمگیر این تشکل براساس آسیب شناسی دوره های گذشته و الهام از فضای سیاسی جدید حاکم بر کشور در جهت انسجام و تحرک نیروهای دلسوز و ریشه دار استان در همه عرصه های موثر می باشد.

پس از ثبت نام نامزدها و اعلام برنامه و ارائه روزمه کاری در مدت زمان محدود ،با توزیع برگ مخصوص در میان شرکت کنندگان ،روند رای گیری آغاز و طبق اعلام هیات ناظر 158 رای به صندوق ریخته شد از مجموع آراء ماخوذه 8 رای باطله و 150 رای صحیح بود .در پایان افراد ذیل به ترتیب رای حائز اکثریت و عضویت در شورای مرکزی انجمن اسلامی معلمان شهرستان اهواز شدند.

1-باقر رزمی 94 رای  / 2-دکترفاضل خمیسی 90 رای / 3-علی حسن فرد بابلی 85 رای / 4-دکتر حرج چلداوی 83 رای / 5-اسکندر ممبینی 83 رای / 6-علی روستا 82 رای / 7-عاشور سواری 79 رای / 8-سیدجاسم موسوی 69 رای / 9-شاپور زندی 86 رای /10-علی رحیمی فر 67 رای /11-دکتر اکبر ظریفی 65 رای / 12-حکیم سعیدی 60 رای /13-مجتبی دیناروندی 60 رای / 14-ستار باویر 59 رای / 15-عباس حیادر 55 رای .اعضای علی البدل: علی چعب 52 رای / حسن بهنام 51 / عبدالحسین سماوی 49 رای / سیدمحمد موسوی 46 رای / بیژن شیرآلی 46 رای

همچنین براساس آرای ماخوذه اعضای شورای داروی و نظارت انجمن اسلامی معلمان اهواز نیز مشخص شدند.1-جمشید کمایی 71 رای / نعیم حیدری 50 رای / نبی طرفی 48 رای / حمید حمادی 42 رای / زاهد احمدی 40 رای

000000000 00000000 0000000 000000 00000 0000 000  0 01 1 02 2 03 3 04 4 05 5 06 6 07 7 08 8 09 9 010 10 011 11 012 12 013 13 14 15 016 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 60