انقضای تاریخ مصرف قدرت بچسبانها!

علی عموری : دراین شرایط حساس مملکت ، همه کشور تقریبا به دنبال چهره های جوان و پرانرژی و انقلابی هستند. برخی نامزدهای قبلی و فعلی ، بین دولت و مجلس همیشه در رفت و آمد بودند. یک وقت در مجلس بودند بعد از آن در دولت پست می گیرند!!! اینها استمرار طلبند و وضعیت […]

علی عموری : دراین شرایط حساس مملکت ، همه کشور تقریبا به دنبال چهره های جوان و پرانرژی و انقلابی هستند. برخی نامزدهای قبلی و فعلی ، بین دولت و مجلس همیشه در رفت و آمد بودند. یک وقت در مجلس بودند بعد از آن در دولت پست می گیرند!!!

اینها استمرار طلبند و وضعیت امروز کشور از منظر داخلی بیشتر محصول این قدرت بچسبانند‌.سیاست و قدرت یک دوی امدادی است . که باید دست به دست شود در مجلس. اینکه دائما چهره ها در دولت و مجلس جا عوض کنند، یک دور باطل اجرایی است که باعث تعمیق شبکه فساد می شود. و اختاپوس قدرت و ثروت آینده و حال ملت را خواهد بلعید. جوانانی که ضمن داشتن روزمه سیاسی و نشاط با رعایت سلامت کامل اقتصادی و ایمان به مردم در مقابل فساد و تبعییض قد علم کنند. زمان آزموده ها به سر رسیده است. پول کثیف سیاسی ، آینده را تاریکتر و کشور را به نابودی کامل می کشاند.