وزیر کشور دستور آغاز انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری را صادر کرد

وزیر کشور در بخشنامه ای به فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه استان‌های تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، فارس و قم دستور شروع انتخابات نخستین میاندوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری را صادر کرد.به گزارش روز شنبه پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در بخشنامه وزیر کشور خطاب به فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه استان های تهران، خراسان […]

وزیر کشور در بخشنامه ای به فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه استان‌های تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، فارس و قم دستور شروع انتخابات نخستین میاندوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری را صادر کرد.به گزارش روز شنبه پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در بخشنامه وزیر کشور خطاب به فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه استان های تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، فارس و قم آمده است: در اجرای ماده ۵ قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و ماده ۷۹ آیین نامه اجرایی آن، ‌امور اجرایی انتخابات نخستین میاندوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری از روز شنبه نهم آذر ماه سال ۹۸ آغاز می‌شود و در روز جمعه دو اسفند سال ۹۸ اخذ رأی به عمل خواهد آمد.

عبدالرضا رحمانی فضلی در این بخشنامه می‌افزاید: با عنایت به این که هیأت‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه و هیأت های اجرایی حوزه‌های فرعی باید همزمان از روز یکشنبه دهم آذرماه سال ۹۸ حداکثر در مدت پنج روز تشکیل شوند، مقتضی است براساس قانون، آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل مربوطه و درچارچوب برنامه زمانبندی انتخابات و بخشنامه‌های صادره از سوی ستاد انتخابات کشور نسبت به تشکیل هیأت اجرایی و سایر مراحل قانونی اقدام لازم را به عمل آورده و نتیجه اقدامات را به ستاد انتخابات کشور منعکس کنند.رحمانی فضلی در این بخشنامه تصریح کرد: داوطلبان نمایندگان نخستین میاندوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری شخصاً و یا به وسیله نماینده خود که کتبا معرفی شده باشد، می‌توانند از روز جمعه پانزدهم آذرماه سال ۹۸ تا پایان روز پنجشنبه بیست و یکم آذرماه سال ۹۸ به مدت ۷ روز به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه (فرمانداری مرکز استان) یا به وزارت کشور مراجعه و نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.در این بخشنامه آمده است: این بخشنامه به منزله دستور شروع انتخابات تلقی می‌شود. بنابراین وصول آن را طبق فرم شماره (۱-ب) سریعاً از طریق سامانه جامع انتخابات به ستاد انتخابات کشور اعلام کنید.