خبر کذب صداوسیما علیه مذاکرات هسته ای!

شب گذشته صداوسیما در یک خبر کوتاه ، به نقل از یک عضو تیم مذاکره کننده از درخواست توقف مذاکرات در ایام شب های قدر داد که این خبر ضمن تکذیب با واکنش شورای نظارت صداوسیما، مجلس و نهادهای مربوطه مواجه شد.این اقدام غیرمعمول و جناحی در شرایطی اتفاق افتاد که رهبر معظم انقلاب هفته […]

شب گذشته صداوسیما در یک خبر کوتاه ، به نقل از یک عضو تیم مذاکره کننده از درخواست توقف مذاکرات در ایام شب های قدر داد که این خبر ضمن تکذیب با واکنش شورای نظارت صداوسیما، مجلس و نهادهای مربوطه مواجه شد.این اقدام غیرمعمول و جناحی در شرایطی اتفاق افتاد که رهبر معظم انقلاب هفته گذشته در بیاناتی ، از تیم هسته ای حمایت کرده بودند.

رهبر معظم انقلاب در دیدار کارگزاران نظام در هفته گذشته مورد تاکید قرار دادند باید از تیم مذاکره کننده حمایت کرد البته ما به تیم مذاکره کننده کشورمان اعتماد داریم و مطمئن هستیم که آنها به دست اندازی به حقوق کشور و ملت و کرامت ملت ایران، راضی نخواهند شد و اجازه چنین کاری را نیز نخواهند داد.با این حال، ظاهراً صداوسیما به جای هدف گذاری در مسیر پیشبرد اهداف نظام و انسجام ملی در راه مذاکرات هسته ای سعی دارد برخی نگرش های جناحی در حوزه سیاسی دنبال کند.تحلیلگران معتقدند، مخالفت و سنگ اندازی در مسیر مذاکرات برخلاف مشی رهبری و نظام در راستای اتحاد و انسجام ملی است که صداوسیما با نگاه جناحی و برای تخریب دولت هدف های دیگری دنبال می کند.