کیانوش راد عضو شورای عالی بنیاد باران :برخی صاحبان تریبون های رسمی از ادبیات توهین آمیز در مقابل آقای خاتمی استفاده کردند.

«محمد کیانوش راد» نماینده ی مردم اهواز در مجلس ششم و عضو شورای عالی بنیاد باران در گفت و گو با آرمان، هجمه به خاتمی را موجب افزایش محبوبیت بیشتر او دانست.کیانوش راد گفت: مهم ترین مساله ای که در جامعه امروز ایران وجود دارد، واقعی بودن تمایل به اصلاحات و جریان روشنفکری دینی و […]

«محمد کیانوش راد» نماینده ی مردم اهواز در مجلس ششم و عضو شورای عالی بنیاد باران در گفت و گو با آرمان، هجمه به خاتمی را موجب افزایش محبوبیت بیشتر او دانست.کیانوش راد گفت: مهم ترین مساله ای که در جامعه امروز ایران وجود دارد، واقعی بودن تمایل به اصلاحات و جریان روشنفکری دینی و میل به مشارکت پذیری مردم است به همین دلیل هنگامی که مردم احساس کنند افرادی در این چارچوب حرکت می کنند آنها را مورد توجه و احترام قرار می دهند. محبوبیت آقای خاتمی هم صرفا به همین دلایلی است که عنوان شد.

IMG_5250

وی در بخش دیگر گفت و گو با آرمان تصریح کرد: طبیعی است کسانی که با جریان مردم سالاری میانه خوبی ندارند با هرگونه اندیشه ای که به منتقدین و مخالفین اجازه ظهور و بروز بدهد، مخالف خواهند بود به همین دلیل تلاش زیادی صورت گرفت تا خاتمی و اصلاح طلبان را در میان مردم بد جلوه دهند اما تحلیلگران واقع بین اصولگرا نیز می دانند که محبوبیت آقای خاتمی نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه روز به روز درحال افزایش است. متاسفانه برخی صاحبان تریبون های رسمی و برخی از اصولگرایان از ادبیاتی توهین آمیز در مقابل مخالفین خود ازجمله آقای خاتمی استفاده کرده اند.