اهداء نشان شهرداران مدارس منطقه۸،توسط مهندس مجدم

معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه هشت صبح امروز با حضور مدیر منطقه،نشان شهرداران طرح شهرداران طرح شهردار مدرسه را به آنها اهداء نمود.به گزارش خبرنگار امور شهری عصرما،طی نشستی در دفتر مدیریت منطقه هشت برگزار شد شهرداران منتخب مجری طرح شهردار مدرسه با حضور خود نشان شهردار و معاونین اجرائی خود را از دست […]

معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه هشت صبح امروز با حضور مدیر منطقه،نشان شهرداران طرح شهرداران طرح شهردار مدرسه را به آنها اهداء نمود.به گزارش خبرنگار امور شهری عصرما،طی نشستی در دفتر مدیریت منطقه هشت برگزار شد شهرداران منتخب مجری طرح شهردار مدرسه با حضور خود نشان شهردار و معاونین اجرائی خود را از دست مدیر منطقه هشت دریافت نمود.

در این جلسه مهندس مجدم مدیر منطقه ۸ گفت:هدف از اجرای این طرح کسب تجارب و مهارت های زندگی و همچنین رویکرد محله گرائی و تحقق و شکل گیری توانمندی ها بالقوه دانش آموزان است.وی افزود: تقویت روحیه همکاری گروهی و تقسیم کار جمعی،گسترش شور و نشاط برای شرکت در فعالیت های اجتماعی و ایجاد روحیه مسوایت پذیری از جمله اهدافی است که اداره آموزش شهروندی معاونت اجتماعی و فرهنگی با برنامه ریزی های خود سعی در نهادینه کردن آن در میان دانش آموزان و آمادگی آنها برای ورود به جامعه ای بزرگتر دارند. در همین راستا موسی ئی معاون فرهنگی منطقه نیز ادامه داد:مدرسه نهادی است که شکل سازمانی خود را دارد،اما در عین حال نوعی جامعه کوچک است که دانش آموزان می بایست آموزش ها و مهارت های ابتدایی زندگی خود را از از آنجا بیاموزند.دانش آموزان در قالب این طرح می آموزند که چگونه در تصمیم گیری های جامعه نقش مفید و موثری داشته باشند و تجربه درگیرشدن با مسائل شهری همچون ارائه خدمات در حوزه ترافیک،آسفالت،فضای سبز،خدمات فرهنگی و اجتماعی،آموزش های شهروندی و … را پیدا می کنند.
در پایان این نشست و گفتگو شهرداران نیازمندی های مدرسه و محیط آموزشی خود را مطرح نمودند که از سوی مدیریت این منطقه نیز قول مساعد در رسیدگی به آنها داده شد