سقوط پل عابر پیاده در منطقه کانتکس اهواز

IMG-20140607-WA0022 IMG-20140607-WA0023IMG-20140605-WA0001 IMG-20140605-WA0002 IMG-20140605-WA0003