حضور رئیس جمهور در نمازجمعه تهران

65171_227 65172_850 65173_468 65174_532 65175_588