تصاویر تصادف مرگبار در جاده هویزه

بعد از ظهر روز سه شنبه در جاده هویزه به دشت آزادگان در تصادف یک وانت پیکان حامل کارگران شرکت های نفتی 4 نفر کشته و مجروح شدند .که تصاویر آن تقدیم کاربران می شود

بعد از ظهر روز سه شنبه در جاده هویزه به دشت آزادگان در تصادف یک وانت پیکان حامل کارگران شرکت های نفتی 4 نفر کشته و مجروح شدند .که تصاویر آن تقدیم کاربران می شود

1 2 3 4 5