گزارش تصویری مانور هفته سلامت و محیط زیست در اهواز

IMG-20160305-WA0098 IMG-20160305-WA0108 IMG-20160305-WA0109 IMG-20160305-WA0110 IMG-20160305-WA0140 IMG-20160305-WA0245 IMG-20160305-WA0247 IMG-20160305-WA0248 IMG-20160305-WA0375 IMG-20160305-WA0404 IMG-20160305-WA0414 IMG-20160305-WA0416