گزارش تصویری آیین بزرگداشت شهدای قنیطره و تجلیل از مجاهدان مقاومت اسلامی در اهواز

0000 00 0 01 1 2 3 05 5 6 9 10 11 12 14 15 16 17 20 22 25 26 27 28 31 33 36 37 38 39 40 43 45 51 53 54 59 60 65 67