طنز تصویری!

اشتباه نکنید! این حجره فرش فروشی عمو جعفر نیست! آقای استاندار سابق در حال نوشتن برگ رای در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ این آقا را با یک جون عاشق شکسته خورده مقایسه نکنید.آقا محسن! مثل یه بچه مثبت داره درساشو مرور میکنه چون پایان هر خرداد آزمون داره .آخریش همین خرداد ۹۲ بود. بدون شرح!!!!! […]

68525

اشتباه نکنید! این حجره فرش فروشی عمو جعفر نیست! آقای استاندار سابق در حال نوشتن برگ رای در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲

292741_413

این آقا را با یک جون عاشق شکسته خورده مقایسه نکنید.آقا محسن! مثل یه بچه مثبت داره درساشو مرور میکنه چون پایان هر خرداد آزمون داره .آخریش همین خرداد ۹۲ بود.

1506_743

بدون شرح!!!!!

8

یه جوک آبادانی واستون تعریف کنم روده بر میشید!! یه روزی به یه آبادانی گفتند بچه کجایی؟ طرف نگاهی عاقل اندر سفیه به اونا انداخت و گفت: ما توی شهرمون بچه نداریم ،آبادانیا همه مردند.هاها هاها