گزارش تصویری بازدید شهردار اهواز از پایانه مرزی چذابه و راه اندازی ستاد خدمات رسانی به زائرین اربعین

chazabe%20(1) chazabe%20(2) chazabe%20(3) chazabe%20(4) chazabe%20(5) chazabe%20(6) chazabe%20(7) chazabe%20(8) chazabe%20(9) chazabe%20(11) chazabe%20(12) chazabe%20(13)