عید قربان، نماد بزرگترین جشن رهایى انسان از وسوسه هاى ابلیس مبارکباد

خدایا قسمت می دهم هر لحظه کمکم کنی تا نفسم را به قربانگاه درگاهت عرضه کنم و تو قربانی شدن و نلرزیدن و نلغزیدن را عنایت فرما.زندگی‌تان به زیبایی گلستان ابراهیم و پاكی چشمه زمزم ،عید قربان، نماد بزرگترین جشن رهایى انسان از وسوسه هاى ابلیس،عید ایمان و امتحان، عید ایثار و احسان، عید قربت […]

خدایا قسمت می دهم هر لحظه کمکم کنی تا نفسم را به قربانگاه درگاهت عرضه کنم و تو قربانی شدن و نلرزیدن و نلغزیدن را عنایت فرما.زندگی‌تان به زیبایی گلستان ابراهیم و پاكی چشمه زمزم ،عید قربان، نماد بزرگترین جشن رهایى انسان از وسوسه هاى ابلیس،عید ایمان و امتحان، عید ایثار و احسان، عید قربت و قربان،عید خلیل رحمان، عید شکست شیطان مبارکباد.

30483_958

بندگی کن تاکه سلطانت کنند                      تن رها کن تا همه جانت کنند
سر بنه در کف ، برو در کوى         دوست تا چو اسماعیل ، قربانت کنند
بگذر از فرزند و مال و جان خویش                   تا خلیل الله دورانت کنند