لوازم خانگی اهوازی ها را آب بُرد

تکرار قصه پرغُصه پس زدگی فاضلاب و ورود آب های سطحی به منازل مسکونی شهروندان و آسیب رسانی به تأسیسات و لوازم خانگی آنان بویژه وسایل برقی در اهواز پس از نخستین باران زمستانی منازل بسیاری از اهالی محلات کوی سادات ، علوی و خروسی (مدرس) از گزند تخریب در امان نماند / عکس ها […]

تکرار قصه پرغُصه پس زدگی فاضلاب و ورود آب های سطحی به منازل مسکونی شهروندان و آسیب رسانی به تأسیسات و لوازم خانگی آنان بویژه وسایل برقی در اهواز

پس از نخستین باران زمستانی منازل بسیاری از اهالی محلات کوی سادات ، علوی و خروسی (مدرس) از گزند تخریب در امان نماند / عکس ها : علی معرف