شوری آب ؛ صف ها و دبه ها در شادگان

کاهش آورده رودخانه های کارون ، بهمنشیر و جراحی بدلیل تداوم طرح های انتقال آب و سدسازی های مخرب از یک سو و همچنین پس زدگی آب دریا به سمت مناطق پایین دست کارون و جراحی از سوی دیگر موجب شور شدن آب شرب و کشاورزی مناطق وسیعی از جنوب و جنوب شرق خوزستان همچون […]

کاهش آورده رودخانه های کارون ، بهمنشیر و جراحی بدلیل تداوم طرح های انتقال آب و سدسازی های مخرب از یک سو و همچنین پس زدگی آب دریا به سمت مناطق پایین دست کارون و جراحی از سوی دیگر موجب شور شدن آب شرب و کشاورزی مناطق وسیعی از جنوب و جنوب شرق خوزستان همچون شادگان ، دارخوین ، آبادان و خرمشهر شده است . پس از مرگ نخیلات و نابودی منابع درآمدی اقتصاد کشاورزی اینک شهروندان شادگانی از آب شرب سالم نیز محروم شده و دبه بدست و تشکیل صف های طولانی در خیابان ها و معابر شهر بدنبال خرید آب تصفیه از دوره گردهای محلی با قیمت گزاف هستند . شوری آب رودخانه ها و صف های خرید آب دو رهاورد سیاست اجرای طرح های انتقال آب خوزستان و تدوام صنعت پوسیده سد سازی در بالادست حوضحه های کارون ، زهره ، مارون ، کرخه و دز می باشد که مردم خسته و به ستوه آمده از پیامدهای جنگ ۸ ساله دشمنان علیه ایران اسلامی را گرفتار ریزگردها در یک دوره و اکنون برای خرید آب تصفیه به صف کرده است .این صف ها و دبه ها حاصل مدیریت تبعیض آمیز منابع آبی ، ظلم به طبیعت و تداوم طرح های ضد محیط زیست و تقدم گرایش های محلی بر منافع ملی در معاونت آب وزارت نیرو می باشد. عکس ها از : علی معرف