پوستر ویژه هفته نامه بیان اهواز بمناسبت روز خبرنگار

پوستر ویژه هفته نامه بیان در راستای تجلیل از فعالان رسانه اعم از خبرنگاران، نویسندگان و عکاسان استان خوزستان بمناسبت ۱۷ مرداد ، روز ملی خبرنگار  

پوستر ویژه هفته نامه بیان در راستای تجلیل از فعالان رسانه اعم از خبرنگاران، نویسندگان و عکاسان استان خوزستان بمناسبت ۱۷ مرداد ، روز ملی خبرنگار