کوت عبدالله در محاصره زباله و فاضلاب

شهروندان ساکن در منطقه خزامی کوی شریعتی ۲ کوت عبدالله با ارسال تصاویری از سرریز فاضلاب و همچنین رها شدگی زباله ها در خیابان ها و معابر و عدم اصلاح وضع از سوی سازمان های متولی مدیریت حوزه شهری بویژه شهرداری و آبفا، خواهان پاکسازی معابر و جمع آوری فاضلاب و زباله ها پیش از […]

شهروندان ساکن در منطقه خزامی کوی شریعتی ۲ کوت عبدالله با ارسال تصاویری از سرریز فاضلاب و همچنین رها شدگی زباله ها در خیابان ها و معابر و عدم اصلاح وضع از سوی سازمان های متولی مدیریت حوزه شهری بویژه شهرداری و آبفا، خواهان پاکسازی معابر و جمع آوری فاضلاب و زباله ها پیش از آغاز فصل بارش ها و تکرار چالش های سال گذشته در محلات مختلف کوت عبدالله شدند