غیزانیه امروز سه شنبه ۶ خرداد ۹۹

غیزانیه امروز سه شنبه ۶ خرداد ۹۹ ، مردم برای گذران زندگی اعم از شستشو، استحمام و رفع تشنگی احشام خود باید از چاه آب دلو کنند   ##غیزانیه ##محرومیت ## حدود ۳۰۰ چاه نفت ##پتروشیمی مارون ##سه سال تا دو هفته انتظار ##بی آبی

غیزانیه امروز سه شنبه ۶ خرداد ۹۹ ، مردم برای گذران زندگی اعم از شستشو، استحمام و رفع تشنگی احشام خود باید از چاه آب دلو کنند

 

##غیزانیه
##محرومیت
## حدود ۳۰۰ چاه نفت
##پتروشیمی مارون
##سه سال تا دو هفته انتظار
##بی آبی