قابی از همدلی و ایثار روحانی اهوازی در خوف و رجای کرونا

چه فرق دارد در چه لباسی خدمت کنی و کجا، هوای مردمت را داشته باشی. مهم این است که سرجای خود باشی تا بودنت رنگ حماسه بگیرد. روایت طلبه ی فداکار اهوازی که به دور ازهیاهوی رسانه ای درحال خدمت به مردم وخانواده های داغدار ناشی از فوت عزیزانشان در اثر ابتلا به کرونا رسالت […]

چه فرق دارد در چه لباسی خدمت کنی و کجا، هوای مردمت را داشته باشی. مهم این است که سرجای خود باشی تا بودنت رنگ حماسه بگیرد. روایت طلبه ی فداکار اهوازی که به دور ازهیاهوی رسانه ای درحال خدمت به مردم وخانواده های داغدار ناشی از فوت عزیزانشان در اثر ابتلا به کرونا رسالت دینی، انسانی خود را انجام می دهد.شیخ حسین نیک صفت تنها طلبه اهوازی است که روزانه نظارت برتغسیل و نماز اموات کرونایی را در قبرستان باغ فردوس اهواز واقع در مسیر برومی انجام می دهد.*