فرارسیدن ایام شهادت حضرت علی(ع) مظهر کرامت و عدالت و شجاعت و شب های قدر تسلیت و تعزیت باد

️ فرارسیدن ایام شهادت مولای متقیان ، امیرالمومنین حضرت علی(ع) مظهر کرامت و عدالت و شجاعت و شب های قدر تسلیت و تعزیت باد  

️ فرارسیدن ایام شهادت مولای متقیان ، امیرالمومنین حضرت علی(ع) مظهر کرامت و عدالت و شجاعت و شب های قدر تسلیت و تعزیت باد