تصاویر: منازل فلسطینی‌ها هدف حملات رژیم صهیونیستی

70283_270 70285_969 70286_547 70288_803 70289_588 70290_60670287_294