نیروی انتظامی به بالاترین بلوغ متناسب با تهدیدات محیطی رسیده است

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفت: ناجا و سایر ساختارهای امنیتی کشور به بالاترین بلوغ خود متناسب با تهدیدات محیطی رسیده و نسبتا به روز شده است.سردار «اسماعیل احمدی مقدم» روز یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه رییس دانشگاه علوم انتظامی امین افزود: این دانشگاه باید فعالیت های خود را در آموزش های تکمیلی متمرکز […]

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفت: ناجا و سایر ساختارهای امنیتی کشور به بالاترین بلوغ خود متناسب با تهدیدات محیطی رسیده و نسبتا به روز شده است.سردار «اسماعیل احمدی مقدم» روز یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه رییس دانشگاه علوم انتظامی امین افزود: این دانشگاه باید فعالیت های خود را در آموزش های تکمیلی متمرکز کند و چنانچه قصد دارد با تربیت نیروی انسانی در محیط های امنیتی کشور و همچنین بیرون از مرزها نقش آفرینی کرده و الگو باشد، باید تراز علمی خود را افزایش دهد.

81227210-5805661

وی با اشاره به ارتقا مراکز تحقیقاتی و هیات های علمی در دانشگاه علوم انتظامی گفت: دانشگاه و مراکز تحقیقاتی، موتور توسعه برای تحقق اهداف چشم انداز هستند.احمدی مقدم با بیان اینکه نگاه ما به دانشگاه نسبت به 10 سال گذشته متفاوت شده است، ادامه داد: دانشگاه خزانه نشاء نیروی انتظامی است زیرا آینده نیروی انتظامی از این دانشگاه به دست می آید.وی افزود: رویکرد علمی ناجا، رویکرد انسان محوری دینی و نه اومانیستی است و از مزیت های نیروی انتظامی نظم، بویژه نظم ظاهری و سازمانی است و براین اساس باید داشته های خود را حفظ و تقویت کرده و نواقص موجود از جمله کارگاه و آزمایشگاه ها را به سرعت تکمیل کنیم تا در شان و تراز نیروی انتظامی باشد.

احمدی مقدم با اشاره به تکمیل کادر علمی، دوره های تکمیلی، دوره های فوق لیسانس و دکترا در دانشگاه علوم انتظامی گفت: کسب علم نافع از عبادات است البته نه علمی که برای ساخت موشک و ظلم و سلطه جویی و مبارزه با حاکمیت خدا استفاده شود.فرمانده ناجا افزود: دانشگاه علوم انتظامی باید به باطن علوم دست یابد، هرچند باید علوم ظاهری و مادی را نیز مدنظر قرار دهد.احمدی مقدم با اشاره به اشکال علم در غرب و محدود کردن علوم غربی به حیات دنیای مادی گفت: دانشگاه علوم انتظامی باید در مسیر حیات معنوی و حقیقی حرکت کند و باید حقیقتی را که از سوی غرب کنار گذاشته شده به عنوان هدف قرار دهد.وی انضباط، آمادگی جسمانی، معنویت، و دانش را از اولویت های این دانشگاه برشمرد و افزود: در این دانشگاه پلیس تربیت می کنیم، براین اساس نظم از اولویت های ماست هرچند باید اولویت های ما جابجا شود و تغییر کند اما در وهله اول شجاعت، انگیزه، سلامت و روحیه خدمت به مردم از اولویت های اول ناجا به شمار می آید.به گفته وی، ساختارها، روش ها و تاکتیک ها در نیروی انتظامی باید متحول شود و لازم است متناسب با مسایل امنیتی، شاخص های مناسب در اولویت قرار گیرد.فرمانده ناجا تصریح کرد، اکنون در شرایطی که در کشورهای دیگر ناامنی و بی ثباتی حاکم است، ایران در امن ترین شرایط قرار دارد، گرچه در حاشیه های مرزها حوادث کوچکی رخ می دهد، اما نیروی انتظامی و ساختارهای امنیتی شرایط امنی را برای مردم فراهم کرده اند.

مراسم تودیع و معارفه رییس دانشگاه علوم انتظامی امین در این دانشگاه برگزار شد.

سردار «علی بختیاری» در حکمی از سوی سردار احمدی مقدم، به مدت سه سال در جایگاه سرلشگری به عنوان رییس دانشگاه منصوب شد.

همچنین سردار «محمدتقی عصار» رییس سابق دانشگاه علوم انتظامی امین به عنوان معاون نیروی انسانی نیروی انتظامی معرفی شد.