صالحی: سوخت گذاری جدید نیروگاه بوشهر با موفقیت انجام شد

علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی در پیامی اعلام کرد: فرآیند سوخت گذاری جدید نیروگاه اتمی بوشهر با موفقیت امروز به پایان رسید.صالحی در این پیام که امروز( سه شنبه) به مناسبت سوخت گذاری جدید نیروگاه بوشهر صادر شد، تاکید کرد: در پرتو الطاف الهی فرآیند سوخت گذاری جدید نیروگاه اتمی بوشهر با موفقیت […]

علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی در پیامی اعلام کرد: فرآیند سوخت گذاری جدید نیروگاه اتمی بوشهر با موفقیت امروز به پایان رسید.صالحی در این پیام که امروز( سه شنبه) به مناسبت سوخت گذاری جدید نیروگاه بوشهر صادر شد، تاکید کرد: در پرتو الطاف الهی فرآیند سوخت گذاری جدید نیروگاه اتمی بوشهر با موفقیت به انجام رسید و پس از طی آزمایشات فنی مورد نظر حدود ساعت 5:30 صبح امروز با 50 درصد قدرت اسمی به شبکه سراسری وصل شد.

81213281-5781890

وی یادآور شد: همچنین در بازه زمانی دو تا سه روز آینده با قدرت کامل اسمی وارد مدار خواهد شد.رییس سازمان انرژی اتمی در این پیام خاطر نشان کرد: اینجانب بر خود فرض می دانم تا ضمن تبریک به دست اندرکاران اجرای فرآیند مذکور، از تلا ش های خستگی ناپذیر بهره بردار ایرانی نیروگاه و مساعی و همراهی همکاران روسی طرح، قدردانی کنم.»