آیت‌الله شاه‌آبادی در گذشت

آیت‌الله نصرالله شاه‌آبادی عضو مجلس خبرگان دارفانی را وداع گفت. آیت‌الله نصرالله شاه‌آبادی، عضو مجلس خبرگان رهبری و فرزند مرحوم محمدعلی شاه‌آبادی، استاد امام خمینی(ره)( دقایقی قبل دار فانی را وداع گفت.به. گفته نزدیکان آن مرحوم، مراسم تشییع پیکر و ختم وی، متعاقباً اعلام خواهد شد

آیت‌الله نصرالله شاه‌آبادی عضو مجلس خبرگان دارفانی را وداع گفت. آیت‌الله نصرالله شاه‌آبادی، عضو مجلس خبرگان رهبری و فرزند مرحوم محمدعلی شاه‌آبادی، استاد امام خمینی(ره)( دقایقی قبل دار فانی را وداع گفت.به. گفته نزدیکان آن مرحوم، مراسم تشییع پیکر و ختم وی، متعاقباً اعلام خواهد شد