صالحی :تولید پلوتونیوم در راکتور اراک به کمتر از یک کیلوگرم کاهش می یابد

رییس سازمان انرژی اتمی گفت: میزان تولید پلوتونیوم در راکتور آب سنگین اراک که سالانه حدود 9 تا 10 کیلوگرم بود به کمتر از یک کیلوگرم کاهش می یابد.به گزارش گروه دریافت خبر عصر ما،ˈعلی اکبر صالحیˈ شامگاه چهارشنبه در حاشیه مراسم تجلیل از اساتید برتر دانشگاه ها در موسسه عالی خاتم وابسته به بانک […]

رییس سازمان انرژی اتمی گفت: میزان تولید پلوتونیوم در راکتور آب سنگین اراک که سالانه حدود 9 تا 10 کیلوگرم بود به کمتر از یک کیلوگرم کاهش می یابد.به گزارش گروه دریافت خبر عصر ما،ˈعلی اکبر صالحیˈ شامگاه چهارشنبه در حاشیه مراسم تجلیل از اساتید برتر دانشگاه ها در موسسه عالی خاتم وابسته به بانک پاسارگاد، این مطلب را پاسخ به پرسش ایرنا درباره میزان تولید راکتور آب سنگین اراک بیان کرد و گفت: در حال بازطراحی این راکتور هستیم.

81197783-5755038

وی به یادآوری مفاد توافق نامه ژنو یا همان ˈبیانیه اقدام مشترکˈ گفت: براساس این برنامه، غنی سازی طبق نیازهای ایران تعریف شده است.رییس سازمان انرژی اتمی درباره ساخت نیروگاه جدید اتمی در کشور نیز گفت: تا هفت سال آینده نیروگاه اتمی بوشهر نیاز کشور را تامین می کند.صالحی درباره مذاکره با روس ها برای ساخت هشت نیروگاه اتمی نیز گفت: ساخت این تعداد نیروگاه از برنامه های بلندمدت سازمان انرژی اتمی است اما در کوتاه مدت امیدواریم طبق مصوبه دولت ساخت دو نیروگاه را عملیاتی کنیم.