ابلاغ ۷۵۰میلیارد تومانی اعتبار سبد اول کالا به خزانه‌داری کل

 رییس امور تولیدی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با تاکید بر این‌که طبق مصوبه‌ی دولت تامین مالی سبد کالا بر عهده معاونت برنامه‌ریزی است، گفت: بر این اساس نوع، میزان، کیفیت و سایر مسائل مربوط به توزیع این دو سبد کالایی بر عهده وزارت صنعت،معدن و تجارت خواهد بود. محمود ملکوتی‌خواه در گفتگو […]

 رییس امور تولیدی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با تاکید بر این‌که طبق مصوبه‌ی دولت تامین مالی سبد کالا بر عهده معاونت برنامه‌ریزی است، گفت: بر این اساس نوع، میزان، کیفیت و سایر مسائل مربوط به توزیع این دو سبد کالایی بر عهده وزارت صنعت،معدن و تجارت خواهد بود.

6-670

محمود ملکوتی‌خواه در گفتگو با خبرنگاران، اظهار کرد: آنچه بر اساس مصوبه دولت در مورد توزیع سبد کالایی به عنوان وظیفه‌ معاونت برنامه‌ریزی تعیین شده، تامین اعتبار ۱۵۰۰ میلیاردی برای توزیع دو سبد کالا است.وی افزود: از کل اعتبار مصوب برای توزیع سبد کالا ۷۵۰ میلیارد تومان برای توزیع سبد اول کالایی در نظر گرفته شده که از سوی معاونت برنامه‌ریزی اقدامات لازم انجام و این مبلغ توسط این معاونت به خرانه داری کل کشور ابلاغ شده است..

ملکوتی‌خواه در مورد نوع و میزان کالای تامین‌شده در سبد کالا نیز تصریح کرد: معاونت برنامه‌ریزی تامین مالی لازم برای توزیع سبد کالا را انجام می‌دهد، بنابراین طبق مصوبه‌یهیات وزیران نوع، میزان و کیفیت کالا همچنین زمان توزیع و سایر مسائل مربوط به آن برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.وی یادآور شد: منابع لازم برای تامین ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار سبد کالا از ردیف کالاهای اساسی در قانون بودجه سال ۹۲ تامین شده است.