الباجی : ۱۰۰ میلیون دلار برای مقابله با ریزگردها در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ تصویب شد

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی در نشست امروز کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۶ کل کشور ۱۰۰ میلیون دلار برای مقابله با ریزگردها اختصاص می‌یافت .جواد الباجی اظهار کرد: در جلسه ظهر امروز (شنبه) کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۶ موارد برگشتی لایحه به کمیسیون از جمله موارد استفاده از صندوق […]

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی در نشست امروز کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۶ کل کشور ۱۰۰ میلیون دلار برای مقابله با ریزگردها اختصاص می‌یافت .جواد الباجی اظهار کرد: در جلسه ظهر امروز (شنبه) کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۶ موارد برگشتی لایحه به کمیسیون از جمله موارد استفاده از صندوق توسعه ملی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نماینده مردم اهواز در شورای اسلامی اظهار داشت فزود: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق موارد استفاده از صندوق توسعه ملی در بودجه ۹۶ به این شرح تعیین شد:

- ۲۰۰ میلیون دلار، معادل ۶۶۰ میلیارد تومان برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی

- ۳۰۰ میلیون دلار معادل ۹۹۰ میلیارد تومان برای طرح‌های آبیاری تحت فشار

- ۳۰۰ میلیون دلار معادل ۹۹۰ میلیارد تومان برای طرح‌های آبرسانی روستایی و توسعه شبکه‌های آن

- ۱۰۰ میلیون دلار معادل ۳۳۰ میلیارد تومان برای سازمان صداوسیما

- ۱۳۰۰ میلیون دلار معادل ۴۲۹۰ میلیارد تومان برای تقویت بنیه دفاعی

- ۱۰۰ میلیون دلار معادل ۳۳۰ میلیارد تومان برای مقابله با ریزگردها