الباجی : ۳۰ درصد ارزش افزوده فروش گاز و شماره گذاری خودروها به توسعه و عمران روستاها تخصیص یافت

در نشست علنی بعد از ظهر امروز دوشنبه ۲۹ آذر ماه و در ادامه بررسی مواد لایحه برنامه ششم توسعه کشور نمایندگان به ماده ۶ لایحه رای مثبت دادند. مهندس الباجی نماینده مردم اهواز، باوی ، حمیدیه کارون در گفتگویی کوتاه پیرامون مصوبات جلسه علنی بعد از ظهر امروز مجلس شورای اسلامی گفت : در […]

در نشست علنی بعد از ظهر امروز دوشنبه ۲۹ آذر ماه و در ادامه بررسی مواد لایحه برنامه ششم توسعه کشور نمایندگان به ماده ۶ لایحه رای مثبت دادند. مهندس الباجی نماینده مردم اهواز، باوی ، حمیدیه کارون در گفتگویی کوتاه پیرامون مصوبات جلسه علنی بعد از ظهر امروز مجلس شورای اسلامی گفت : در نشست بعد از ظهر امروز ماده ۶ لایحه برنامه ششم توسعه از سوی نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت و پس از استماع نظر مخالفان و موافقان بندهای "۱" و "۲" این ماده در خصوص تعیین میزان و درصد ارزش افزوده فروش گاز و شماره گذاری خودروها به مناطق شهری و روستایی با رای مثبت اکثریت به تصویب رسید.

34132_820

عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی افزود : در راستای تعیین تکلیف چگونگی هزینه کرد عوارض وصولی و در آمد ناشی از ارزش افزوده فروش گاز و شماره گذاری خودروها موضوع بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب نهم بهمن ماه ۱۳۸۶ مجلس، در قالب ماده ۶ لایحه برنامه ششم توسعه پیشنهادی دولت ، ۷۰ درصد عوارض وصولی به شهرها و ۳۰ درصد به روستاها تخصیص یافت همچنین براساس نظر نمایندگان ۱۲ درصد از رقم ۷۰ درصدی اختصاصی شهرها به کلانشهرها تعلق گرفت . نماینده اهواز افزود : از جمله مزایای این مصوبه ، توزیع عوارض وصولی موضوع ماده ۶ برنامه توسعه براساس شاخص جمعیت می باشد و حتی روستاهای فاقد دهیاری نیز طبق جمعیت و در قالب مصوبات شورای برنامه ریزی شهرستان سهم خود را دریافت خواهند کرد. مهندس الباجی افزود : برخی از همکاران نسبت به افزایش ۳۰درصدی سهم روستاها و کاهش سهم کلانشهرها تا ۱۲ درصد معترض و خواهان ارجاع موضوع جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودند اما رای قاطع نمایندگان به ماده ۶ لایحه برنامه ششم توسعه جای شک و تردید برای کسی نگذاشت . تصویب این ماده می تواند زمینه ساز توسعه متوازن روستاها و صفحه روشنی در فعالیت مجلس دهم خواهد بود