انتخاب رییس جدید اتاق بازرگانی ایران به دو هفته دیگر موکول شد

رییس جدید اتاق بازرگانی ایران 14 شهوریور با برگزاری انتخابات معرفی خواهد شد. بر اساس رای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ۱۴ شهریور به عنوان تاریخ نهایی برای برگزاری انتخابات برای تعیین رییس جدید اتاق بازرگانی اعلام شده است. در جریان جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، طرح استعفای محسن جلال پور – رییس قبلی […]

رییس جدید اتاق بازرگانی ایران 14 شهوریور با برگزاری انتخابات معرفی خواهد شد. بر اساس رای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ۱۴ شهریور به عنوان تاریخ نهایی برای برگزاری انتخابات برای تعیین رییس جدید اتاق بازرگانی اعلام شده است. در جریان جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، طرح استعفای محسن جلال پور - رییس قبلی اتاق بازرگانی ایران - و تعیین تاریخ برگزاری انتخابات برای معرفی رییس جدید در دستور کار قرار گرفت. به این منظور دو تاریخ ۱۴ شهریور و ۲۸ شهریور برای برگزاری این انتخابات اعلام و به رای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گذاشته شد که در نهایت تاریخ ۱۴ شهریور رای بیشتری آورد و به عنوان تاریخ نهایی تعیین شد.

=_UTF-8_B_MTQyNTkwNzUzODExMV8xMDQuanBn_=