کاهش 40 درصدی متوسط ارتفاع آب معادل برف کشور

شرکت مدیریت منابع آب ایران از کاهش 40 درصدی متوسط ارتفاع آب معادل برف در کشور خبر داد.به گزارش عصر ما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع آب ایران وسعت پوشش برفی کشور را تا پایان هفته نخست فروردین ماه امسال، 127 هزار و 905 کیلومتر مربع اعلام کرد، در […]

شرکت مدیریت منابع آب ایران از کاهش 40 درصدی متوسط ارتفاع آب معادل برف در کشور خبر داد.به گزارش عصر ما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع آب ایران وسعت پوشش برفی کشور را تا پایان هفته نخست فروردین ماه امسال، 127 هزار و 905 کیلومتر مربع اعلام کرد، در حالی که مساحت پوشش برف کشور در زمان مشابه سال گذشته، 12 هزار و 958 کیلومتر مربع بوده است.

9301x30x0x39800

شرکت مدیریت منابع آب ایران همچنین متوسط ارتفاع آب معادل برف کشور را در این مدت با 40 درصد کاهش در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته، شش میلیمتر اعلام کرده است.متوسط ارتفاع آب معادل برف کشور در مدت مشابه سال آبی گذشته 10 میلیمتر بوده است. حجم آب معادل برف کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، 767 میلیون مترمکعب گزارش شده است. حجم آب معادل برف کشور در مدت مشابه سال آبی گذشته، 130 میلیون مترمکعب گزارش شده بود.