دیوان عدالت اداری مصوبه افزایش جرایم رانندگی را باطل کرد

مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفت: مصوبه شماره 137558 مورخ 21 دیماه 1394 هیأت دولت در خصوص افزایش جریمه های تخلفات رانندگی به میزان بیش از تورم به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد. علی اکبر بختیاری افزود: بر اساس این مصوبه قرار بود، از محل اخذ جرائم رانندگی در […]

مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفت: مصوبه شماره 137558 مورخ 21 دیماه 1394 هیأت دولت در خصوص افزایش جریمه های تخلفات رانندگی به میزان بیش از تورم به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد. علی اکبر بختیاری افزود: بر اساس این مصوبه قرار بود، از محل اخذ جرائم رانندگی در سال 1395 مبلغ 2 هزار و 800 میلیارد تومان به درآمدهای دولت افزوده شود که با توجه به ابطال آن، مصوبه مذکور اجرا نشده، منتفی شد. وی افزود: با شکایت یکی از وکلا که این مصوبه را خلاف ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 می دانست، موضوع بررسی آن در کمیسیون تخصصی آغاز و پس از طرح در صحن هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قضات پس از بحث و تبادل نظر، رای به ابطال مصوبه دادند. به گفته مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری، مصوبه افزایش نرخ جریمه های راهنمایی و رانندگی را هیأت دولت در جلسه ششم دی ماه سال جاری به پیشنهاد وزارتخانه های دادگستری کشور، راه و شهرسازی و نیروی انتظامی و همچنین به استناد مواد 21 و 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بخشی از کدهای جرائم رانندگی اصلاح و ابلاغ کرد تا پس از طی مراحل قانونی اجرایی شود.

81986017-70561501