بیانیه انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه شهید چمران اهواز به مناسبت بزرگداشت روز معلم و سالگرد شهادت استاد مرتضی مطهری

دوازدهم اردیبهشت ماه، روز پاسداشت مقام معلم و گرامیداشت سی و ششمین سالگرد شهادت استاد مطهری است. این مناسبت، فرصتی است تا بتوانیم از راه های گوناگون، زحمات و کوشش های آموزگاران، معلمان و استادان دانشگاه ها را گرامی داشته و با تدبیرها و اقدامات، موجبات دلگرمی و آسودگی روانی و معیشتی را برای آنان […]

دوازدهم اردیبهشت ماه، روز پاسداشت مقام معلم و گرامیداشت سی و ششمین سالگرد شهادت استاد مطهری است. این مناسبت، فرصتی است تا بتوانیم از راه های گوناگون، زحمات و کوشش های آموزگاران، معلمان و استادان دانشگاه ها را گرامی داشته و با تدبیرها و اقدامات، موجبات دلگرمی و آسودگی روانی و معیشتی را برای آنان فراهم آورد.استاد شهید مرتضی مطهری، که امام راحل(ره) او را پاره تن خود نامیدند؛ یکی از نظریه پردازان انقلاب اسلامی بود که در ماه های نخستین پس از پیروزی انقلاب، نقش برجسته ای در طراحی گفتمان انقلاب و اداره کشور بر عهده داشت. مجموعه آثار مکتوبی که از آن شهید روشنگر به جا مانده است؛ همچنان می تواند در گشودن چشم اندازهای نو مورد بهره برداری قرار گیرد و از این رو، به دانشجویان عزیز سفارش می گردد تا خواندن و اندیشیدن در دیدگاه های آن استاد را به عنوان یک راهنما، پیش روی خویش قرار دهند.

68551

از سوی دیگر، برای ارزیابی میزان بهره مندی از دیدگاه های ایشان در امور و مسائل دانشگاهی و فرهنگی، جا دارد به این پرسش پاسخ گوییم که تا چه اندازه توانسته ایم برنامه های فرهنگی و گسترش فرهنگ گفت و گو در دانشگاه ها را در سمت و سویی که وی ترسیم نموده بود؛ قراردهیم؟ در همین راستا یادآوری چند نکته ضروری به نظر می آید:

۱- استاد مطهری، حضور در دانشگاه به عنوان استاد و ارتباط با دانشگاهیان و دانشجویان را از سال های پیش از پیروزی انقلاب، با هدف شناساندن اسلام ناب به جوانان دانشجو، در دستور کار خود قرار داده بود. ایشان در برخورد با تفکرات مخالف خود، از ابزار منطق، استدلال و گفت و گوی علمی و اقناعی بهره جستند و از حذف منتقدان و مخالفان عقیدتی پرهیز داشت.

۲- از دیدگاه استاد مطهری، آزادی رکن اساسی حیات جوامع انسانی است و هر گاه آزادی برقرار بوده است، دین بیشتر نفع برده است. به باور ایشان، با برقراری آزادی و تضارب آراء، می توان سره را از ناسره جدا کرد. در تفکر استاد مطهری، آزادی علمی، نه تنها مانعی بر گسترش تفکر دینی نیست بلکه می تواند به عنوان بستری برای بالنده و بارور شدن تفکر دینی به خدمت گرفته شود. وی صریحا گفته است که دانشجویان دانشکده الهیات و معارف اسلامی، لازم است با اصول مکتب ماتریالیسم آشنا شوند و مدرس کرسی ماتریالیسم هم یک ماتریالیست باشد و آزادانه بتواند این اصول را آموزش دهد.

اینک که سی و هفت سال از پیروزی انقلاب می گذرد، تا چه حد در دانشگاه ها، امکان نقد و بررسی افکار و عملکردها وجود دارد؟ آیا در دانشگاه ها، امکان بیان تفکر و نظری متفاوت با گفتمان حاکم در کشور، وجود دارد؟ متاسفانه، امروز بدان جا رسیده ایم که افرادی غیر مسئول ولی مصون از پیگرد قانونی، نه تنها به فرزند این شهید، اجازه سخنرانی نمی دهند بلکه ایشان را مورد ضرب و شتم نیز قرار می دهند!!

انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه شهید چمران با عرض شادباش به معلمان ، دبیران و استادان، به مناسبت فرارسیدن روز معلم، تمامی کوشش خود را جهت فراهم آمدن بسترهای قانونی جهت گسترش آزاد اندیشه و بیان اندیشه در سطح جامعه و دانشگاه به کار خواهد گرفت و در همین راستا، از مسئولان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و به ویژه از مقام عالی وزارت می خواهد تا اجازه ندهند افراد بیرون از دانشگاه حتی افراد وابسته به قوه مقننه، با دخالت های غیر قانونی در عزل و نصب ها و امور اجرایی دانشگاه ها، موجب دلسردی و ناامیدی دانشگاهیان شوند.

انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه شهید چمران اهواز

اردیبهشت 1394