غنی‌سازی ۲۰ درصد تعلیق شد/آغاز رقیق‌ و اکسید سازی

 مدیرکل پادمان سازمان انرژی اتمی از تعلیق غنی‌سازی ۲۰ درصد در سایت‌های فوردو و نطنز خبرداد.امیری در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: به طور کلی تولید اورانیوم تا غنای ۲۰ درصد در سایت فوردو و نطنز تعلیق شد. وی ادامه داد: از ذخیره اورانیوم ۲۰ درصدی موجود در کشور قرار است نیمی از آن رقیق‌سازی […]

 مدیرکل پادمان سازمان انرژی اتمی از تعلیق غنی‌سازی ۲۰ درصد در سایت‌های فوردو و نطنز خبرداد.امیری در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: به طور کلی تولید اورانیوم تا غنای ۲۰ درصد در سایت فوردو و نطنز تعلیق شد.

وی ادامه داد: از ذخیره اورانیوم ۲۰ درصدی موجود در کشور قرار است نیمی از آن رقیق‌سازی شود که انجام این کار نیز آغاز شده است و کارها برای انجام فعالیت اکسید‌سازی نیمی دیگر که دراصفهان قراردارد آغاز شده است.وی گفت: بازرسان همچنان در مراکز هسته‌ای از جمله اصفهان، نطنز و فردو هستند.وی در رابطه با راکتور اراک اظهار کرد:‌ روند بازرسی‌ها در این راکتور که تنها بررسی وضعیت موجود و گزارش آن به آژانس بوده است انجام گرفته است.وی تاکید کرد ایران تعهدات و اقدامات هسته‌ای‌اش در چارچوب توافق ژنو را اجرا کرد.