مقتدایی با رد شایعه تغییر در میراث فرهنگی ؛فعلا هیچ مدیری قرار نیست تغییر کند

کاملا با برنامه ها و گام هایی که در این رابطه برداشته میشود موافق هستم این گام ها ،علمی ومحکم هستند و باید رابطه ی بین صنعت وکار کامل سهل و روان باشد.امروز پس از اتمام مراسم امضا تفاهم نامه بین پارک علم و فناوری، شرکت شهرک های صنعتی، سازمان صنایع ونفت وگاز وپتروشیمی در […]

کاملا با برنامه ها و گام هایی که در این رابطه برداشته میشود موافق هستم این گام ها ،علمی ومحکم هستند و باید رابطه ی بین صنعت وکار کامل سهل و روان باشد.امروز پس از اتمام مراسم امضا تفاهم نامه بین پارک علم و فناوری، شرکت شهرک های صنعتی، سازمان صنایع ونفت وگاز وپتروشیمی در استانداری خوزستان در مصاحبه اختصاصی دکتر مقتدایی با هما خوزستان در پاسخ به سوال چگونگی عزل و نصب ها در مدیران و فرمانداران گفت هفته ی اینده با حضور آقای مقیمی چند نشست تخصصی خواهیم داشت و آنجا به طور مفصل راجع به این مسئله صحبت خواهیم کرد.

استاندار در پاسخ به سوال دیگر پایگاه خبری هما خوزستان مبنی بر این که آیا مدیر کل میراث فرهنگی استان خوزستان تغییر می کند گفت:خیر فعلا قرار نیست هیچ تغییری صورت بگیرد.در ادامه در رابطه با اقدامات پارک علم و فناوری بیان کرد:کاملا با برنامه ها و گام هایی که در این رابطه برداشته میشود موافق هستم این گام ها ،علمی ومحکم هستند و باید رابطه ی بین صنعت وکار کامل سهل و روان باشد