سیلمانی به فرافکنی ها پاسخ می دهد / کم کاران طلبکار شده اند

رییس اتاق بازرگانی اهواز پس از 4 سال پاسخ بخشی از فرافکنی ها را داد.عبدالرحمن سلیمانی مقدم در نشست خبري ائتلاف توسعه و كارآفريني با حضور اعضاي ائتلاف گفت: از جامعه مطبوعاتی انتظار می رود اگر به یک حقیقتی رسیدید در جهت نهادینه کردن آن تلاش کنید.سلیمانی مقدم در بخشی از سخنانش در این نشست […]

رییس اتاق بازرگانی اهواز پس از 4 سال پاسخ بخشی از فرافکنی ها را داد.عبدالرحمن سلیمانی مقدم در نشست خبري ائتلاف توسعه و كارآفريني با حضور اعضاي ائتلاف گفت: از جامعه مطبوعاتی انتظار می رود اگر به یک حقیقتی رسیدید در جهت نهادینه کردن آن تلاش کنید.سلیمانی مقدم در بخشی از سخنانش در این نشست خبری در رابطه با هیئت رئیسه گفت: در اتاق بازرگانی عالی ترین مقام تصمیم ساز هیات نمایندگان است و مقام تصمیم گیر هیئت رئیسه است. کارهای اتاق بازرگانی اهواز بین گروه های متخصص تقسیم می شود. اعضاء هیئت رئیسه موظف هستند وقتی به جلسه ای رفتند صورت جلسه را با خود بیاورند تا در رابطه با آن جلسه تصمیم گیری شود اما دوستانی که برای این جلسات می رفتند حتی نصف برگ هم از صحبت های آن جلسه که چه گذشت نیاوردند تا ما در مورد آن صحبت کنیم.

895_188

اگر طی چهار سال گذشته کسانی که فرستاده می شدند به جلسات مختلف، بیایند و بگویند گزارش را ارئه کردیم من انصراف می دهم و از حضور در ادامه انتخابات انصراف می دهم.وی اظهار داشت: میز صادرات تشکیل دادیم که از دوستان مدعی بنده، مسئول این میز شدند بیایند بگویند یک جلسه برای میز صادرات تشکیل دادند؟ میز عراق تشکیل دادیم، بیایند بگویند یک جلسه برای میز عراق تشکیل دادند. مسئولیت امور بین الملل را از حوزه نظارتی به یکی از عزیزان واگذار کردیم خودشان بیایند توضیح دهند که در حوزه بین الملل چکار کردند.من شخصاً در هیچ کاری ورود نکردم ولی پیوسته اعضاء هیات رییسه اتاق بازرگانی به آن جلسات می رفتند. من با احترامی که برای استاندار سابق قائل هستم و با ایشان رفاقت دارم اما در جلسات در رابطه به اقتصاد همیشه آن را به چالش می کشاندم. اما دیگران جز مجیزگویی چه می کردند؟

ولی در جلساتی که من نبودم که عمدتاً هم نبودم دوستان دیگر هیات رییسه به نیابت ما می رفتند و فقط حرف های استاندار را تائید می کردند! و می گفتند آقای استاندار شما درست می گوئید ما در اتاق بازرگانی مشکل داریم مگر من زمانی که استاندار را به چالش می کشاندم به دنبال منافع شخصی این کار را میکردم؟ من می گفتم چرا در چزابه این همه سال زحمت کشیدیم اما هنوز در بحث چزابه سه چشمه سرویس بهداشتی مطرح می شود؟ این یک مسئله رفاهی بود. در حوزه زیر ساخت باید به چزابه نگاه می شد. دوستان مدعی تحول بفرمایند برای ایجاد این تحول از ابزارهای قوی جلسات و میزها چه خروجی برای اتاق و بخش خصوصی به ارمغان آوردند؟آستاراخان راه اندازی شد و برای اینکه ما در آنجا موفق باشیم نمایشگاه برگزار و الزاماتی را برای این کار انجام دادیم و وظیفه ذاتی من است که آنچه تجربه دارم را در این زمینه ها مطرح کنیم.مدیری که در دستگاه دولتی کار می کند شاید متوجه این اقدامات نباشد و فقط جهت تهیه یک رزومه، یک سری آمار می دهد منِ عملگرا باید طوری حرکت کنم که این میزها این نمایشگاه ها منتج به کار اقتصادی و توسعه صادرات شود.

منِ عملگرا اگر این کارها را انجام ندهم به وظیفه ذاتی خود عمل نکردم. ما در تمام جلسات آقایان را فرستادیم تا جایی که بعضی از دوستان به شوخی می گفتند که نکند از بعد تکبر در این جلسات شرکت نمی کنید. کار را تقسیم کردیم بپرسید ببینید مسئول میز صادرات چه کسی بود بپرسید مسئول میز عراق چه کسی بود، بپرسید کمیسیون ها و کار گروه ها را در استانداری چه کسانی شرکت می کردند این نشانه انحصارگرایی من بود یا توزیع مسئولیت و کار بود.از سازمان صنعت و معدن و تجارت بپرسید در کارگروهایی که داشتند نماینده اتاق بازرگانی چه کسانی بودند و خروجی ها چه بود.شما که در هیات رییسه دست بالا را داشتید، شما از 5 نفر عضو هیات رییسه، نایب رییس اول، نایب رییس دوم و خزانه دار بودید. اکثریت تصمیم گیری با شما بود، چه چیزی را نقد میکنید؟آقایان کم کاری کرده اند و حالا طلبکار هم هستند. میخواهم این جمله شهید مظلوم بهشتی به عاریه بگیرم ” بهشت را به بها میدهند نه بهانه”.