گزارش دخل و خرج دولت در ۹ ماهه امسال

بانک مرکزی گزارش وضعیت مالی دولت در9 ماهه گذشته را اعلام کرد که براین اساس، دولت در این مدت 63781میلیارد تومان درآمد غیرنفتی، 101هزار میلیارد تومان هزینه جاری، 51هزار میلیارد تومان درآمد نفتی، 23542میلیارد تومان اعتبار عمرانی و 10هزار میلیارد تومان تراز عملیاتی و سرمایه ای (کسری بودجه) داشته است.بانک مرکزی جزئیات گزارش دخل و […]

بانک مرکزی گزارش وضعیت مالی دولت در9 ماهه گذشته را اعلام کرد که براین اساس، دولت در این مدت 63781میلیارد تومان درآمد غیرنفتی، 101هزار میلیارد تومان هزینه جاری، 51هزار میلیارد تومان درآمد نفتی، 23542میلیارد تومان اعتبار عمرانی و 10هزار میلیارد تومان تراز عملیاتی و سرمایه ای (کسری بودجه) داشته است.بانک مرکزی جزئیات گزارش دخل و خرج 9 ماهه دولت را مستند به گزارش های رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر کرده است.

گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی از عملکرد بودجه ای دولت در 9 ماهه سال جاری نشان می دهد، دولت تا پایان آذرماه 63781 میلیارد تومان درآمد و 101 هزار و 164 میلیارد تومان هزینه جاری داشته است.در بخش دارایی های سرمایه ای نیز واگذاری دارایی های سرمایه ای که عمده آن درآمد نفت، به 51231 میلیارد تومان و تملک دارایی های سرمایه ای یعنی پرداخت عمرانی به 23542 میلیارد تومان در 9 ماهه امسال رسیده که خالص واگذاری دارایی های سرمایه ای بالغ بر 27689 میلیارد تومان می شود.براساس این گزارش، تراز عملیاتی و سرمایه ای که ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﺮﺍﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﺧﺎﻟﺺ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺍﺭیی ﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣایه ای به دست می آید، در 9 ماهه سال جاری به منفی 10 هزار و 753 میلیارد تومان رسیده است.

هزینه های جاری دولت در پایان آذرماه امسال به 101 هزار و 164 میلیارد تومان رسید که رشد 26.7 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.هزینه های جاری 9 ماهه دولت در سال گذشته 79 هزار و 862 میلیارد تومان بوده است.سقف هزینه های جاری مصوب دولت در قانون بودجه 93 برای یک سال بیش از 148 هزار میلیارد تومان است که دولت در 9 ماهه بنابر سقف مجاز تا 111 هزار میلیارد تومان می توانست هزینه جاری داشته باشد که از این رقم 10 هزار میلیارد تومان صرفه جویی داشته است.براساس قانون بودجه 93، دولت باید امسال 70 هزار و 254 میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشد که طی 9 ماه این رقم باید به 52 هزار 690 میلیارد تومان برسد.سقف بودجه مصوب عمرانی دولت در سال 93 بیش از 43 هزار و 972 میلیارد تومان و این در حالی است که دولت در 9 ماهه امسال 23542 میلیارد تومان به اعتبارات عمرانی اختصاص داده شده است.در عین حال عملکرد بودجه عمرانی دولت در مقایسه با رقم 8977 میلیارد تومانی 9 ماهه پارسال بیش از 162 درصد رشد داشته است.این درحالی است که عملکرد بودجه ای دولت نشان می دهد، درآمد مالیاتی دولت تا پایان آذر ماه به 47 هزار و 872 میلیارد تومان رسیده است.در عین حال، درآمد مالیاتی دولت طی 9 ماهه امسال نسبت به رقم 31490 میلیارد تومانی سال گذشته 52 درصد رشد داشته است.