مدیرکل میراث فرهنگی در دیدار عوامل برگزاری نمایشگاه “اهواز در گذر تاریخ”:دبیرخانه دایمی این نمایشگاه در سازمان میراث فرهنگی راه اندازی و نمونه آن در تهران برگزار می شود

شامگاه دیروز دوشنبه جمعی از برگزار کنندگان “نمایشگاه اهواز در گذر تاریخ” در نشستی صمیمانه با افشین حیدری مدیر کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان خوزستان ضمن بیان گزارشی از مجموعه فعالیت های انجام شده برای برپایی این نمایشگاه به ارائه دیدگاههای خود پیرامون مسائل فرهنگی بویژه حوزه میراث فرهنگی و لزوم یکسان نگری […]

شامگاه دیروز دوشنبه جمعی از برگزار کنندگان “نمایشگاه اهواز در گذر تاریخ” در نشستی صمیمانه با افشین حیدری مدیر کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان خوزستان ضمن بیان گزارشی از مجموعه فعالیت های انجام شده برای برپایی این نمایشگاه به ارائه دیدگاههای خود پیرامون مسائل فرهنگی بویژه حوزه میراث فرهنگی و لزوم یکسان نگری به همه اقوام و رفع تبعیض های موجود در عرصه فرهنگ و هنر پرداختند.

00000000000000000

در این نشست مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری با تشکر از خدمات ارزنده و تلاش های صادقانه برگزار کنندگان نمایشگاه ” اهواز در گذر تاریخ” آنرا گامی بزرگ در راستای پاسداری از میراث گرانقدر دینی مردمان این سرزمین و جلوه ای از توانمندی و باور عمیق جوانان عرب خطه خوزستان  برشمرد و گفت: این نمایشگاه اقدام بسیار بزرگی است که به تایید علمای استان رسیده است.وقتی روحانیت معظم چیزی را مورد تایید قرار دهد دیگری جایی برای تردید و ان قلت باقی نمی گذارد.حمایت بزرگانی همچون آیت الله کعبی نشان از غنای این نمایشگاه دارد.ما نیز ضمن تشکر از اقدام عزیزان آمادگی خود را جهت راه اندازی “دبیرخانه دایمی ” نمایشگاه در سازمان اعلام و در صورت همراهی دوستان نمونه این نمایشگاه را در تهران و سایر شهرستان های خوزستان برگزار می کنیم.

 وی در ادامه به انتقادات برخی افراد از برگزاری این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: موضع گیری برخی افراد علیه این نمایشگاه از نظر ما قابل قبول نیست و هیچ ربطی به سازمان و جهت گیری ها و مدیریت آن ندارد.ما این نمایشگاه را در راستای باورهای دینی مردم خوزستان و گامی مهم برای تعمیق این نگاه و همراه سازی شهروندان با اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی می دانیم.و بدانید که موضع گیری افراد نمی تواند اندکی از بزرگی و عظمت این اقدام بکاهد .

حیدری در ادامه اظهار داشت:از نگاه ما ،موضوع اقوام می تواند کمک بزرگی به تقویت فرایند نظام تربیتی و تعمیق باورها و سنت های دینی و ملی بکند.اقوام  ما در کنارهم رنگین کمان زیبایی بنام ایران را ترسیم می کنند و در واقع  تنواع قومی در استان ما یک فرصت بزرگی برای توسعه استان است.اقوام خوزستانی  در 8 سال دفاع مقدس دوش به دوش هم از این مرز و بوم پاسداری کردند و خون عرب و بختیاری ،شوشتری و دزفولی  و دیگران بر این خاک ریخت تا همه در کنارهم با آرامش و بدور از تبعیض زیر سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی و ولایت  زندگی کنند.سرمایه خوزستان “اتحاد اقوام” آن است .باید با کار مداوم فرهنگی و نفی تبعیض فاصله میان اقوام  هر چند اندک باشد را باید از بین برد.

مدیرکل میراث فرهنگی  گرشگری و صنایع دستی استان خوزستان با بیان برخی اقدامات انجام شده در راستای حفاظت از میراث فرهنگی استان  گفت:وظیفه ما حفاظت از تمام ابنیه تاریخی بدون توجه به تعلق آنها به کدام قوم می باشد.زیرا میراث فرهنگی محدود و در انحصار قوم خاصی نیست.میراث  فرهنگی هیچگاه وارد قضاوت نسبت به آثار تاریخی  نمی شود بلکه وظیفه خود می داند تا با نگاه یکسان پاسدار میراث همه اقوام باشد.

وی در ادامه  به تلاش این سازمان برای ثبت آثار دوره اسلامی خوزستان افزود: “عسکر مکرم” برگ برنده خوزستان در تاریخ تمدن  دوره اسلامی است و بزودی “پایگاه پژوهشی ” خود را در آن محدوده راه اندازی خواهیم کرد