معاون وزیر نیرو:بدون مجوز محیط زیست ،سد نمی سازیم. علاوه برآن باید به زمینه‌های اجتماعی ساخت سد نیز بپردازیم

قائم مقام وزیر نیرو با تاکید بر این‌که ایران در 40 کشور دنیا سدسازی می کند گفت: در حال حاضر ایران سومین کشور سازنده سد در دنیا است. ستار محمودی در سومین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران با تاکید بر این‌که ایران به عنوان یکی از کشورهای مطرح و مورد اعتماد دنیا در […]

قائم مقام وزیر نیرو با تاکید بر این‌که ایران در 40 کشور دنیا سدسازی می کند گفت: در حال حاضر ایران سومین کشور سازنده سد در دنیا است. ستار محمودی در سومین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران با تاکید بر این‌که ایران به عنوان یکی از کشورهای مطرح و مورد اعتماد دنیا در حوزه سدسازی فعال است گفت: سدسازی ما را قادر به بازتوزیع زمانی و مکانی آب برای مقابله با نارسایی‌های طبیعت کرده است.وی با تاکید بر این‌که در کشور 110 کیلومتر تونل انحراف آب و تونل‌های مربوط به نیروگاه‌های برق‌آبی حفر شده است، گفت: 125 کیلومتر تونل در دست مطالعه و 180 کیلومتر نیز برای انتقال آب و دیگر کارهای آبی در دست بهره برداری هستند؛ همچنین 200 کیلومتر تونل در حال احداث است که در مجموع هزار کیلومتر تونل در دست مطالعه تا بهره برداری است.

قائم مقام وزیر نیرو با تاکید بر این‌که تا سال 1405 بالغ بر 1000 کیلومتر دیگر تونل باید به بهره برداری برسد، گفت: ما به‌عنوان یکی از کشورهای کم رقیب در حوزه فن تونل سازی و تونل سازی فعالیت می‌کنیم.محمودی تصریح کرد:‌ سدسازی امری سوپر فن است و کشوری که قادر باشد سد بسازد که شامل مطالعه، طراحی و اجرا شود رقیبان کمی دارد.وی با اشاره به این‌که سدسازی یک امر هیدروژئولوژی، زمین شناسی، توپوگرافی، ژئوتکنیکی، مکانیکی، الکترونیکی، هیدرولیکی و معماری است، گفت: سدسازی شامل ابعاد مختلف مدیریت ریسک می‌شود. همچنین سد ابرسازه‌ای است که هر کشوری قادر به ساخت آن باشد، در صدر قرار می گیرد.قائم مقام وزیر نیرو با تاکید بر این‌که اگر بخواهیم در دنیا در صدر بمانیم باید موسسات تحقیقاتی و مراکز علمی کار خود را بهبود ببخشند و امور این عرصه را اقتصادی کنند، گفت: فنون ظریفه روز را باید به خدمت بگیریم و روی آن‌ها کار کنیم؛ پیشرفت ها نباید ما را غافل کنند.

سد نمی سازیم مگر این که مجوز محیط زیست بگیریم

محمودی با تاکید بر این‌که ساخت سدهای جدید با رعایت مباحث محیط زیستی صورت خواهد گرفت گفت: تا وقتی که مجوز محیط زیست را نمی گیریم،سد نمی سازیم. علاوه برآن باید به زمینه‌های اجتماعی ساخت سد نیز بپردازیم چرا که شاهد بودیم در مناطقی سد ساخته‌ایم که بسیار نیز پر برکت بود اما در روز افتتاح سد برخی مطرح کردند که سد نمی خواهیم؛ در آن زمان دیدیم که باید کارهایی را پیش از افتتاح سد در مسائل اجتماعی انجام می‌دادیم.